Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a následným vytvorením možností pre zákazníkov spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. (zhodných pre všetkých zákazníkov spoločnosti METRO AG v systéme cash and carry v európskych krajinách v súlade so zákonom č. 101/ 2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. stanovila Pravidlá spracovania osobných údajov (platné v spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o, vrátane všetkých krajín, v ktorých spoločnosť METRO AG pôsobí), a ktoré vám umožnia nákup i v týchto krajinách.

Svoje osobné údaje máte právo kedykoľvek skontrolovať a požiadať o status ich spracovania, príp. o ich opravu, aktualizáciu, vymazanie alebo blokáciu. V prípade, že by ste zistili, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ochrannou vášho súkromného a osobného života (napr. že spracované údaje sú nepresné) alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať METRO Cash & Carry SR s.r.o. o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. V prípade, že vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek stiahnuť. V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním údajov, ktoré ste našej spoločnosti poskytli pri registrácií či v priebehu ďalšej obchodnej spolupráce, kontaktujte, prosím, bezodkladne vedúcu zákazníckej recepcie tej predajne, v ktorej ste sa registrovali. 

Zákazník poskytnutím kontaktných údajov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a obchodno-prevádzkových informácií na poskytnuté adresy, vrátane elektronických.